Søk
 

Par- og familiesamtaler
Barn og samlivsbrudd
Mekling
Foreldreveiledning
Aktuelle prosjekter
Kurs
Hva med oss?
Adresser og info
Filmer og bøker

Webdesign
[Du står her: Hva med oss?]

Hva med oss? - Kurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne

”Hva med oss? ” er et tilbud om samlivskurs og aleneforeldrekurs.

Kursene holdes på hotell og er ment som et avbrekk i en utfordrende hverdag, med fokus på samliv i parforholdet (parkursene) og aleneforeldrerollen (aleneforeldrekursene), men også noe tid til hvile og rekreasjon.

Det arrangeres oppfølgingskurs etter parkursene for de som ønsker det.

Hensikten med parkursene er at de skal stimulere til samliv preget av god kommunikasjon, gjensidig respekt og forståelse for hverandre.

Hensikten med aleneforeldrekursene er at det skal gi et påfyll, gi mulighet til å treffe andre i en lignende situasjon og ha fokus på samarbeid og kommunikasjon.

Kursene starter opp tidlig fredag kveld og avsluttes søndag ettermiddag. Kursene ledes av erfarne fagpersoner.

Parkursene

Parkursene tar opp følgende tema:

 • Vårt behov for kontakt og tilknytning i parforholdet.
 • Følelser og kommunikasjon
 • Livet med et spesielt barn
 • Å være nær hverandre
 • Reparasjoner i parforholdet.
 • Tid og rom for alle i familien.
 • Dele glede, mening og håp.

 

Aleneforeldrekursene

Aleneforeldrekursene tar opp følgende tema:

 • Sånn er livet – en beretning fra hver deltager.

 • Kommunikasjon som nøkkel til samarbeid og forståelse.

 • Familie og nettverk

 • Følelser er fakta: om de sammensatte følelsene og betydningen av å dele de med andre.

 • Energi glede og pågangsmot – hvordan få nok pusterom til seg selv, og overskudd nok til barn?

Oppfølgingskursene

Oppfølgingskursene er en videreføring av parkurset.

 

Kurstilbud for 2015 

Parkurs:

1. 13. - 15. mars          Rica Havna hotell - Tjøme   www.rica.no/havna

2. 17. - 19. april           Rica Havna hotell - Tjøme   www.rica.no/havna

3. 11.-13. september   Rica Havna hotell - Tjøme    www.rica.no/havna

4. 23.-25. oktober        Rica Havna hotell - Tjøme     www.rica.no/havna

 Kurset er fulltegnet!

Oppfølgingskurs (parkurs):

5. 8.mai- 10.mai      Rica Havna hotell - Tjøme    www.rica.no/havna

Aleneforeldrekurs:

6. 16.-18. oktober    Farris Bad Hotell - Larvik       www.farrisbad.no  

 Kurset er fulltegnet!

Plassene tildeles fortløpende.

 • Maks. 10 par pr. kurs. på parkurs
 • Egenandel kr. 1000,- pr. par.
 • Maks. 15 personer på aleneforeldrekurs
 • Egenandel kr. 500,- per deltaker
 • Egenandel inkluderer opphold og kursavgift.
 • Avlastning må ordnes selv.

Påmelding til Grenland Familiekontor, Skien, tlf.: 35 50 58 70

eller gå inn på http://www.bufetat.no/hvamedoss/  der ligger skjema for elektronisk påmelding under hvert  kurs.

Mer informasjon finner du her:

Kontaktpersoner:

 

Bjørg Tofsland

Telefon 35 50 58 70

E-post: bjorg.tofsland@bufetat.no

Kristin Askevold

Telefon 35 50 58 70

E-post: kristin.askevold@bufetat.no


 

 Grenland Familiekontor,
Schweigaardsgate 11
3717 Skien,
tlf. 35 50 58 70 eller

send SMS 91 12 46 12
e-post